2e kwadrant

2e kwadrant

Van hieruit worden de individuele omstandigheden in kaart gebracht:

werkplek
werktaken, werktijden, werkdruk, werkwijze

houding/beweging
persoonlijk profiel van lichaamshouding en -beweging,
balans fysieke belastbaarheid, gebruik materiaal

klachten
zijn er pijnklachten; zo ja, hoelang en wanneer

Het persoonlijk profiel kan leiden tot een individueel advies ten aanzien van houdingscorrectie en manier van bewegen of tot aanschaf en toepassing van ergonomische hulpmiddelen. Zonodig krijgt u het advies om u onder behandeling van een arts/therapeut te stellen.
Het doel van het persoonlijk profiel is u inzicht te geven in uw eigen functioneren en de wijze waarop u daar maatregelen in kunt nemen en verantwoordelijkheid voor draagt. Hierbij kunnen ook aspecten uit het 3e kwadrant naar voren komen.

 

1e kwadrant | 3e kwadrant | 4e kwadrant