3e kwadrant

3e kwadrant


In een of meer (vertrouwelijke) gesprekken kijken we naar de persoonlijke, mentale aspecten:


draagkracht en draaglast
hoe is de balans, zijn er motieven om te veel, dan wel te
weinig te ondernemen; waar zitten ambities en competenties


verantwoordelijkheid
neemt u initiatieven, welke affiniteit hebt u met het bedrijf,
hoe is de verhouding met uw collega's


energie
bent u vitaal of juist snel vermoeid, hebt u voldoening in wat u doet, bent u dynamisch,
hoe ervaart u werkdruk;
zijn er fysieke/mentale signalen die op over- of zelfs onderspanning duiden;
zijn er tekenen van mentaal verzuim
(zie het 4e kwadrant)

Op basis van deze informatie brengen we in kaart waar krachten, valkuilen, belemmeringen en kansen liggen.
U kunt kiezen voor een coachingstraject, waarbij haptonomische uitgangspunten zijn geintegreerd. Is er sprake van problemen in de arbeidsverhoudingen en/of zijn er arbeidsconflicten, dan kan mediation een oplossing zijn of een training conflictmiddeling (mediation).

 

1e kwadrant | 2e kwadrant | 4e kwadrant