4e kwadrant

4e kwadrant

In het vierde kwadrant leveren gesprekken met diverse disciplines binnen het bedrijf een inventarisatie op van het mentale functioneren van groepen mensen:


werksfeer
hoe liggen werkdruk, personele bezetting, feedback, vertrouwen,
betrokkenheid, waardering en beloning


communicatie
hoe wordt informatie gegeven/gekregen, hoe liggen hiërarchische
verhoudingen en verbondenheid, waar ligt de scheiding tussen privé en werk


mentaal verzuim
hoe is de productiviteit van de meeste werknemers, zijn er belemmeringen
om optimaal te kunnen functioneren, welke stemming heerst er binnen
een team of op een afdeling


Vanuit deze analyse kunnen bedrijven kiezen voor verschillende diensten: workshop 'stress hanteren en burnout voorkomen', workshop 'presence', individuele coaching, mediation training, collegiale consultatie/geleide intervisie al dan niet in samenwerking met andere bureaus.

 

1e kwadrant | 2e kwadrant | 3e kwadrant