Over SchaalvanRichter

Waar staat u nu en waar wilt u heen?

Soms is het nodig te veranderen, een andere kijk op dingen te krijgen, uit impasses te komen, het leven en/of het werken een nieuwe richting, een nieuwe invulling te geven.

Er zijn veel situaties denkbaar, waarbij dat nodig of wenselijk is, bijvoorbeeld

  • als u te maken heeft met ontwikkelingen in uw werkomgeving, zoals een reorganisatie, ontslag of verandering in de bedrijfscultuur
  • als gebeurtenissen in uw privé-leven u geen andere keuze laten
  • of gewoon, als dat past bij reflectiemomenten in een gezonde ontwikkeling

Elke verandering veroorzaakt een periode van onbalans, misschien zelfs een 'aardverschuiving' in iemands bestaan. Soms met fysieke, soms met mentale ongemakken als gevolg, soms met beiden. Dit heeft consequenties voor uzelf, voor uw omgeving, voor de kwaliteit van leven en werken.

Veranderen betekent het doorbreken van patronen, het weten van de valkuilen,
het ervaren van de winst.

SchaalvanRichter ondersteunt veranderingsprocessen door te fungeren als klankbord, door mensen bewust te maken van hun krachten en talenten, door het helpen overwinnen van angsten en door ervaringen te leren benutten. Zodat veranderen juist nieuwe energie genereert en het leven boeiend maakt.

SchaalvanRichter helpt mensen in balans te komen, hun grenzen te verkennen, de lat wat hoger te leggen en te laten passen bij hun ambities, competenties en persoonlijkheid.

SchaalvanRichter is zowel actief in individuele begeleiding als in begeleiding van (groepen) mensen binnen organisaties.

SchaalvanRichter is Loeke Richter; ICF MCC coach en GZ-haptotherapeut, gespecialiseerd in het analyseren en herstellen van fysieke en mentale balans en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling.

* zie begrippen