werkwijze en visie

Visie

  • Mens en bedrijf zijn zo sterk als hun zwakste schakel.
  • De zwakste schakel biedt mogelijkheden tot groei.
  • Balans geeft ruimte voor ontwikkeling.
  • Dichtbij je zelf, is het beste wat je hebt te bieden.

 

Werkwijze

SchaalvanRichter is gericht op resultaat en staat voor een pragmatische, professionele betrokkenheid met oog voor individu en bedrijf.

Karakteristiek voor de werkwijze van SchaalvanRichter is de benadering, waarbij verbanden worden gelegd tussen ervaringen, expertise en het heden, op weg naar een toekomst in balans met jezelf.

Na een kennismakingsgesprek en een analyse, wordt voor een invalshoek gekozen, die past bij de problematiek of de vraag. Als ondersteuning van een traject kan gekozen worden tussen de
energiefocustoets (FEBI) of MBTI.
FEBI en MBTI zijn ook goed bruikbaar bij collegiale consultatie (geleide intervisie).

Doelen en verwachtingen worden voor beide partijen helder geformuleerd en regelmatig geëvalueerd. Soms wordt tijdens het proces bijgestuurd.
SchaalvanRichter kan desgewenst verwijzen naar, of samenwerken met, bureaus die een eigen specifieke toegevoegde waarde hebben.

SchaalvanRichter is Loeke Richter:
"In 1983 begonnen als oefentherapeut Mensendieck en later als GZ-haptotherapeut, ben ik daarna steeds meer gaan groeien in de rol van coach, trainer, begeleider van intervisiegroepen en mentor.

Ik ben Master Certified Coach bij de ICF (International Coaching Federation) mentor voor coaches in opleiding en ben ik gecertificeerd haptotherapeut          bij deVvH (Vereniging van Haptotherapeuten).

 


Enerzijds richt mijn aandacht zich op het herkennen van verbanden en patronen tussen fysieke en/of mentale blokkades en valkuilen, anderzijds op het begeleiden van het proces van veranderen, het in beweging komen. Uiteindelijk ontstaat er een goede balans in de dynamische driehoek van werk, leven en lichaam.

Mijn aanpak is pragmatisch, gebaseerd op jarenlange expertise en het werken met verschillende methodieken. Soms meer mentaal, soms meer fysiek, vaak een combinatie. Steeds positief en gericht op progressie, met aandacht, betrokkenheid en humor.
Ik word zowel door particuleren als door bedrijven gevraagd voor coaching (managers, leidinggevenden,"women on top") bij invididuele veranderingsprocessen, dreigende burnout, groeien in een nieuwe rol, communiceren met collega's en/of clienten en bij het je leren profileren binnen een organisatie.

 

Team coaching en collegiale consultatie (intervisie) zijn vormen van ontwikkeling waar ik vaak bij word ingeschakeld en die mij goed passen.

 

Als docent "Presence"en als mede-docent Positieve Psychologie, ben ik verbonden aan het RINO in Amsterdam. "Presence" geef ik ook in company als workshop. In het maandblad ZIN staan onder de rubriek 'Gedoe op de Werkvloer' een aantal columns over ervaringen uit mijn praktijk.

Mensen begeleiden in hun unieke, authentieke ontwikkeling, in beweging brengen in balans met zichzelf: daar zit mijn nieuwsgierigheid, dat blijft mij boeien."