SchaalvanRichter is Loeke Richter; ICF Master Certified Coach, Marshall Goldsmith Certified Executive Coach  en GZ-haptotherapeut, gespecialiseerd in het stimuleren van persoonlijke professionele ontwikkeling en in het optimaliseren van fysieke en mentale balans.

SchaalvanRichter ondersteunt veranderingsprocessen door te fungeren als klankbord, door mensen bewust te maken van hun (veer-)kracht en talenten en hen te leren hun ervaringen te benutten. Zodat veranderen nieuwe energie en betekenis genereert.

Mijn aandacht richt zich op het verbanden leggen tussen ervaringen, het heden en de gewenste toekomst. Op het herkennen van patronen en op het bieden van een platform. Uiteindelijk ontstaat er balans in de dynamische driehoek van werk, leven en lichaam.

Specifiek voor mijn manier van werken is het “embodied coachen”:

 • kijken naar een persoon als ‘geheel’, binnen de context van wat en wie hij of zij wil zijn.
 • het meenemen van fysieke signalen en die als referentiekader en instrument gebruiken, speelt daarbij vaak een rol.

Mijn stijl is analytisch, scherp en warm. En biedt vertrouwen, veiligheid, ruimte voor groei, creativiteit en humor. Mensen begeleiden in hun unieke, authentieke ontwikkeling, daar zit mijn nieuwsgierigheid, dat blijft mij boeien.

Uitgangspunten

 • Ken je eigen waarden, en functioneer van daar uit
 • De zwakste schakel biedt mogelijkheden voor groei
 • Balans geeft ruimte voor ontwikkeling
 • Dichtbij je zelf, is het beste wat je hebt te bieden
 • Meesterschap gaat niet over perfectionisme, meesterschap gaat over het proces. De meester is bereid te leren, te falen, weer op te staan en weer te leren

 

Ik laat mij inspireren door de ontwikkelingen in de positieve psychologie, het oplossingsgerichte werken, theorie-U en Presence. Die bronnen creëren voor mij de ruimte en mogelijkheden om mensen te laten groeien, floreren, bewust te worden van veerkracht, waarden en unieke kwaliteit van leven.

Assessments die kunnen worden ingezet zijn GLA360*, FEBI (energiefocustoets en MBTI)

Gedragslijnen waaraan ik mij heb gecommitteerd zijn de ethische codes, competenties en certificeringen van de International Coach Federation (ICF).

Voor wie

SchaalvanRichter is er voor

 • iedereen die zich wil laten ondersteunen in een belangrijke ontwikkelingsfase van zijn of haar privé- of werkzame leven.
 • managers, leidinggevenden, women-on-top, die behoefte hebben aan sparren met een objectieve buitenstaander.
 • organisaties die zich in een veranderingsproces bevinden en hun medewerkers daarin willen meenemen.
 • organisaties die hun medewerkers willen ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Coaching

Coachen is voor mij een ambacht. Een ambacht dat faciliteert in groei en ontwikkeling, op een manier die mens en organisatie in haar waarde laat.

 

Executive coachen betekent werken met hoog opgeleide mensen, die willen excelleren en die met grote verantwoordelijkheden zijn belast in vaak complexe speelgebieden.
Hoe verbind je doelen met wijsheid en identiteit?

Executive coachen leidt niet alleen tot versterkt leiderschap en verbetering van resultaten, business wise. Het bewerkstelligt juist ook een meer evenwichtig en betekenisvol leven op andere gebieden, zoals gezin, relaties en persoonlijke gezondheid. Zodat je meer bent dan je functie, een mens als geheel.
Dat manifesteert zich in je leiderschapsstijl, in je positie en geeft betekenis.

Binnen veel bedrijfsculturen is het belang van diversiteit inmiddels wel omarmd. Vrouwen zijn sterk in het kijken naar de andere kant van de medaille en het
maken van verbindingen. Hoe verbind je als “woman-on-top” juist die kwaliteiten met je professionele kwaliteiten?
Coachen ondersteunt je in het vinden van een weg, die recht doet aan beiden.
Een weg die energie genereert en leidt tot gelijkwaardigheid met behoud van identiteit.

Pre-burnout is een veel voorkomende verzameling van aspecifieke en specifieke signalen. Een diffuus gebied van onbestemde, wisselende gevoelens van tevredenheid, vage klachten. Vaak gevoed door half bewuste of onbewuste patronen. Een uitgelezen moment je bewust te worden van die patronen en van je veerkracht.
Vanuit de positief oplossingsgerichte manier van coachen leer je welke (on-) bewuste krachten, talenten, kwaliteiten je kunt gebruiken.

Intervisie

Intervisie, of collegiale consultatie, is een peer coaching activiteit met een groep collega’s die een werkcontext of -uitdaging gemeen hebben. Intervisie biedt de gelegenheid om van en met elkaar te leren en zo nieuwe manieren te ontdekken om werk gerelateerde problemen op te lossen.

De term intervisie benadrukt de gelijkwaardige uitwisseling tussen collega’s,
op basis van vertrouwen en de wil om van elkaar te leren.
Als intervisor bewaak ik het proces via verschillende methodieken en leer ik de groep hun eigen intervisie vorm te geven. Zodat de groep zichzelf uiteindelijk van een ‘permanente educatie’ kan voorzien.

Coach Educatie

 

Naast coach voor particulieren en voor bedrijven, ben ik docent en co-docent bij de RINO in Amsterdam voor respectievelijk de cursussen Presence (ook in-company) en Positieve Psychologie.

Ik begeleid coaches in hun opleiding en in hun voorbereiding op certificering. De 11 competenties van de International Coach Federation bieden een prachtige kapstok om interne coach pools te begeleiden en coach deskundigheid te bevorderen.

Supervisie

ICF definieert coach supervisie als volgt:

“Coaching supervisie is de interactie die plaatsvindt wanneer een coach eens in de zoveel tijd zijn of haar coachervaringen bij een coach supervisor brengt om hierop – in dialoog – te reflecteren en zo samenwerkend te leren ten behoeve van de ontwikkeling van de coach en zijn of haar cliënten.”

Het doel van coach supervisie is het zichzelf blijven spiegelen in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de coachpraktijk .
Jezelf blijven spiegelen als coach betekent jezelf serieus nemen in je vak, jezelf blijven toetsen en ervaren hoe het is om cliënt te zijn.

Mentor Coaching

Mentor Coaching betekent het coachen op coachvaardigheden en is van groot belang voor je ontwikkeling en groei als coach. De ICF kent drie stappen van certificering ACC, PCC en MCC.

Door veel oefenen, feedback krijgen en naar jezelf te leren kijken als coach, ondersteunt mentor coaching je in je groei van vakmanschap naar meesterschap. Naast praktische handvatten, geeft het je ook de prikkel om door te groeien naar een volgend niveau.

Opzetten en professionaliseren interne coach pools

Steeds meer bedrijven en organisaties zien de waarde van coachen en het hebben van een interne coach pool.

Om interne coach pools te professionaliseren en van een zogenoemd keurmerk te voorzien, kunnen op basis van de 11 competenties van de ICF verschillende programma’s worden aangeboden.

Zoals basis programma coachen, doorlopende deskundigheidsbevordering, coachend leiding geven.
In deze programma’s werk ik soms met andere ICF MCC-coaches en opleidingsdeskundigen samen.

6

Contactinformatie

A: Schaal van Richter
Silodam 103
1013 AS Amsterdam

Neem gerust contact op indien u interesse of vragen heeft.